Ochrana osobních údajů

Obchod SVÉZDRAVÍ.CZ (Swiss Armaturen.s.r.o., IČ 47904593) (dále jen „my“) dbá na ochranu osobních údajů svých zákazníků. Níže naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zákazníků a uživatelích našeho webu zpracováváme, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká práva máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Jaké osobní údaje zpracováváme? Zpracováváme následující osobní údaje:a) identifikační údaje b) kontaktní údaje c) údaje o vašich objednávkách Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje? V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď: bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, oprávněného zájmu, nebo z důvodu plnění právní povinnosti na základě vašeho souhlasu Zpracování na základě oprávněného zájmu Pokud u nás vytvoříte závaznou objednávku, uchováme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách bez vašeho souhlasu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Zpracování na základě plnění smlouvy Když si u nás vytvoříte objednávku, zpracováváme za účelem vyřízení vaší objednávky vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách.To, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení vaší objednávky, znamená, že je využijeme zejména: pro potřeby zajištění služeb a plateb za ně, v této souvislosti můžeme vaše údaje shromažďovat, abychom s vámi mohli o objednávce komunikovat souvislosti se zajištěním a reklamací objednané služby, v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také dodavateli služby údaje předat také našim smluvním partnerům Zpracování na základě plnění právních povinností Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní  údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictvízákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoníkzákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotyzákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 10 let. Zpracování na základě souhlasuPokud nám udělíte při objednávání služby svůj souhlas, můžeme za účelemvyřízení vaší objednávky zpracovávat údaje po dobu nezbytnou k vyřízení vašíobjednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace, nebo doodvolání vašeho souhlasu. Ve vybraných případech si můžeme vaše údajeponechat i po odvolání souhlasu, jestliže je to nezbytné pro ochranu našichprávních nároků. Pokud se přihlásíte k našemu newsletteruPokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budeme zpracovávat vašekontaktní údaje na základě vašeho souhlasu se zpracováním za účelem zasílánínašich nabídek. Pro tento účel osobní údaje používáme, dokud neodvoláte vášsouhlas se zpracováním, tedy do doby, než se z newsletteru neodhlásíte. Kdo vaše osobní údaje zpracováváOsobní údaje zpracováváme vaše osobní údaje my jako správce (spol. Swiss Armaturen s.r.o., IČ 47904593, Stavební 29/15, Brno, 60200). To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?Tak jak my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří: Právo na přístupJednoduše řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakýmúčelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme,kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracovánímvašich osobních údajů. Právo na opravuPokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné neboneúplné, máte právo, abychom je bez zbytečného odkladu opravili nebopopřípadě doplnili. Právo na výmazV některých konkrétních případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, jestliže je splněn některý z následujících důvodů: Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů Využijete svého práva vznést námitku proti zpracování i u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my zjistíme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují. domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy Právo podat stížnostV případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracovánímosobních údajů se můžete obrátit na nás na: info@foxylife.cz nebo na Úřad proochranu osobních údajů, případně na soud. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, aťjiž jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžeteobracet na info@foxylife.cz . Kontaktní informace jsou také dostupné na webuwww.foxylife.cz Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně všakdo jednoho měsíce.
zboží v e-shopu: 48 e-shop systém banan.cz

SVÉ ZDRAVÍ.CZ 

PROVOZOVATEL:

SWISS ARMATUREN s.r.o.                              

Příkop 843/4

602 00 Brno

DIČ: CZ47904593

KONTAKTY:                

737 241 900

E-SHOP:

www.svezdravi.cz